Giấy Decal, In bill, Giấy vi tính

0914.176.739 (Hiền)